Đôi nét về Samsung Training

 

Từ năm 2012, đội ngũ Đào Tạo đã hoàn thành hệ thống Đào Tạo Trực Tuyến, góp phần đưa việc cập nhật kiến thức về các sản phẩm và kỹ năng đến với các bạn nhân viên một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất. Kiến thức và thông tin về sản phẩm luôn được cập nhật một cách nhanh chóng nhất để đảm bảo cho việc các bạn nhân viên có thể tiếp cận nhanh chóng nhịp độ cập nhật của công nghệ.